XPRIZE Rainforest takmičarski tim

Kreativno pero

Switch to English language Fotografija od Kunal Shinde na Unsplash
U konkurenciji od 300 prijavljenih timova, mi smo jedan od 36 odabranih timova iz 18 zemalja za plasman u drugi krug XPRIZE Rainforest takmičenja.
Mi smo tim mladih obrazovanih entuzijasta, zaljubljenika u prirodu koji rade na stvaranju budućnosti sa više šanse za sve. Naš tim čine profesori biologije, fizike, geografije i IKT-a, kao i inženjeri zaštite životne sredine, mašinski i vazduhoplovni inženjeri i učenici Kreativnog pera.
“Šuma za nas nije resurs, ona je sam život. To je jedino mesto gde možemo da živimo.”
- Evaristo Nugkuag Ikanan
Fotografija od Waren Brasse na Unsplash

Aleksandra Nedeljković

LIDERKA TIMA

Aleksandra Nedeljković predsednica je Školskog odbora OŠ Kreativno pero. Ona je zajedno sa svojom sestrom Goricom Nedeljković Bogdanović osnovala Vaspitno-obrazovni centar Kreativno pero.

Njihova vizija je stvaranje škole koja postavlja ravnotežu između obrazovanja i znanja, sticanja tradicionalnih vrednosti i duha vremena, negovanja svesti o pripadnosti zajednici i odgovornosti prema drugima.

Gorica Nedeljković Bogdanović

LIDERKA TIMA ZA PR

Gorica Nedeljković Bogdanović je sa sestrom Aleksandrom Nedeljković jedna od osnivačica VOS Kreativno pero, ona je takođe psihološkinja i ekološka aktivistkinja.

Ona je liderka tima za odnose sa javnošću.

Vuk Vujović

TEHNIČKI MENTOR

Magistar elektrotehnike i magistar poslovne administracije. Radi na Fakultetu informacionih tehnologija Alfa BK Univerziteta u Beogradu u zvanju docenta za dva predmeta: programiranje i softversko inženjerstvo. Takođe, piše doktorsku disertaciju sa temom “Doprinos razvoju informacionih sistema u cilju unapređenja poslovanja građevinskih preduzeća u Srbiji”.

Mentorka za biologiju – Kornelija Vukelić

“Završila Prirodno-matematički fakultet – Odsek za biologiju i ekologiju Univerziteta u Novom Sadu, u Srbiji 2002. godine. Od 2002. godine radi kao nastavnik u osnovnoj i srednjoj školi, sa osnovnom idejom da razvija i piše nastavne sadržaje iz biologije za svoje učenike. Pošto je veoma zainteresovana za nauku, nastavila je da se usavršava i 2019. godine stekla zvanje specijalista strukovni inženjer tehnologije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.”.

Član tima za biologiju i tehniku – Djordje Ogrizović

Đorđe Ogrizović je student osnovnih studija Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Još od srednje škole posvećen je zaštite životne sredine, sa posebnim interesovanjem za preradu i prečišćavanje otpadnih voda. Bio je član Centra za talentovanu omladinu i Naučnog centra Petnica. Realizovao je više istraživanja, za koja je nagrađivan brojnim priznanjima, među kojima su najznačajnije dve zlatne medalje na Međunarodnoj konferenciji mladih naučnika i trofej Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.

Članica tehničkog tima – Aleksandra Milenković

Aleksandra Milenković je diplomirala na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine. Trenutno je student master studija fizike, piše tezu Optička karakterizacija tankih filmova i bioslojeva primenom spektrometrije i submikrometarske reflektometrije. Radila je kao istraživač fizičar na Universidad Politecnica de Madrid, Centro de Tecnologia Biomedica, Univerzitetu u Madridu (Španija), gde je pisala tezu. Aktivnosti kojima se nedavno bavila uključuju postavljanje odgovarajućih zadataka i izazova i podsticanje svih učenika da se aktivno angažuju u sopstvenom procesu učenja, kao i proceni svog napretka u odnosu na ciljeve, u okviru predmeta fizika, hemija i biologija.

Članica tima za geografiju – Jelena Popović Rakočević

Jelena Popović Rakočević je nastavnica geografije u Kreativnom peru, gde radi poslednjih deset godina. Diplomirala je na Geografskom fakultetu i magistrirala geoprostorne nauke na Univerzitetu u Beogradu. Članica je predmetne komisije za geografiju i regionalne komisije za društvene nauke i filozofiju u reformi obrazovanja od školske 2001/2002. godine. Takođe, 2000. godine je učestvovala na Konferenciji o obrazovanju dece iz oblasti zaštite životne sredine, “Ostavi to nama“ (“Leave it to us“) u Istbornu u Velikoj Britaniji. Koautor je i recenzent više udžbenika iz geografije.

Dragan Petković

Dragan Petković ima 25 godina iskustva u tehnološkom sektoru, radeći kako za velike tako i za startap kompanije kao što su: Tivoli Sistems, IBM, Oracle takođe se je bavio raznim sistemskim integratororima. Dragan je karijeru započeo kao istraživač pri Institutu !“Ruđer Bošković” u Zagrebu, radeći na revolucionarnim tehnologijama kao što su internet pretraživači (1996. godine) i algoritmi za modeliranje šumskih požara i virtuelne stvarnosti. Tokom dvehiljaditih, Dragan je savetovao investitore o finansiranju i investuranju u mala i startap preduzeća sa potencijalom rasta takođe je imao savetodavnu ulogu u prvoj zvaničnoj fazi finansiranja. Dragan je takođe je procenjivao tehnologije, proizvode i kompanije koji streme ka akviziciji i inicijalnim javnim ponudama.

Dragan je trenutno usresređen na oblast bezbednosti pogotovu u okviru najnovijih trendova kao što su primenjeno mašinsko učenje i veštačka inteligencija, internet inteligentni uređaji, baze podataka koji se nalaze na jednom mestu i Cloud infrastruktura.

Dragan je čest govornik na tehnološkim događajima sa preko sto novinarskih citata, članaka i intervjua.

Poreklom iz Zagreba, (Hrvatska), Dragan je magistrirao elektrotehniku na Univerzitetu u Zagrebu i takođe ima diplomu iz oblasti prava o zaštiti podataka an Advanced Degree in Data Protection Law from Honorable Society of King's Inns, Dublin. On je završio stručne kurseve i poseduje sertifikate, uključujući i Next design framework. Draganovo volontersko iskustvo uključuje vođenje sajta za identifikaciju i otkrivanje novih vrsta morskih mekušaca, osnivanje dobrotvorne organizacije za praćenje promena temperature okeana i akcije čišćenja PADI Project Aware-a.

Dragan's volunteering experience includes running a site to identify and discover new species of marine mollusks, founding a charity for monitoring ocean temperature changes, and PADI Project Aware clean-up events.

Aleksandar Grbović

Aleksandar Grbović je redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (UB-FME) od 2020. godine. Član je Katedre za aeronautiku. Rođen je u Užicu 1. februara 1970. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Užicu 1988. godine i diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine, na odseku za aeronautiku sa prosečnom ocenom 9,03. Magistrirao je 2000. godine, a 2012. doktorirao. Doktorska teza Istraživanje zamornog veka nosećih strukturalnih elemenata izrađenih od super legura (mentor prof. dr Boško Rašuo), odbranjena 22. 6. 2012. godine pred komisijom u sastavu prof. dr Boško Rašuo, docent dr Mirko Dinulović i prof. dr Slobodan Gvozdenović, dana 1. 11. 2012. izabran je za docenta za užu naučnu oblast vazduhoplovstvo na Katedri za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu. Redovni profesor postaje 2020. godine. Oblast naučnog rada mu je aeronautika, sa akcentom na inženjersku mehaniku loma i zamorni vek konstrukcija. Aleksandar Grbović je objavio: 1 poglavlje u Međunarodnoj monografiji, 33 rada u međunarodnim časopisima navedenim u ISI-JCR-SCI listi, 11 radova u drugim međunarodnim časopisima, 26 radova u zbornicima međunarodnih konferencija, 3 poglavlja u domaćim monografijama itd. Kako svedoči Univerzitetska biblioteka, njegovi radovi su citirani 404 puta u 256 različitih radova. U aktivnostima međunarodne saradnje posetio je veliki broj tehničkih univerziteta i međunarodnih kompanija razvijenih zemalja i održava poslovna partnerstva sa ZF Automotive Nemačka, SR Technics Cirih, Swiss-Park GmbH i MTU Aero Engines.

Mentor i inženjer dronova - Miloš Petrašinović

Miloš Petrašinović je vazduhoplovni inženjer i suvlasnik kompanije PR-DC. Rođen je 8. oktobra 1994. godine u Beogradu. Nakon završene osnovne škole i srednje škole u Beogradu, diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine (prosečna ocena 10,00) sa tezom Projektovanje, proračun i parametarsko modeliranje stajnog trapa aviona. Master diplomu stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine (prosečna ocena 10,00) sa tezom: Projektovanje simuliranog upravljanja letelicom. Trenutno je na poslednjoj godini doktorskih studija Vazduhoplovnog inženjerstva na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i piše tezu: Istraživanje sistema za daljinsko pilotiranje letelicom sa parametrima kretanja letelice u povratnoj sprezi. Dobio je nagradu Univerziteta u Beogradu za izuzetan uspeh tokom studija kao najbolji student generacije Mašinskog fakulteta ya školsku 2015/2016 godinu.

Njegov cilj da Srbiju vrati na mapu zemalja koje proizvode dronove, a taj cilj proizilazi iz duge vazduhoplovne tradicije njegove porodice i činjenice da je nekada njegova zemlja imala važnu ulogu u ovoj industriji. Asistent je na Katedri za vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i istovremeno rukovodilac projekata PR-DC dronova.

Inženjer dronova – Nikola Petrašinović

Nikola Petrašinović je vazduhoplovni inženjer i suvlasnik kompanije PR-DC. Rođen je 13. februara 1986. godine u Beogradu, Srbija. Nakon završene osnovne škole i srednje škole u Beogradu, diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine (prosečna ocena 8,34). Master diploma stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine (prosečna ocena 9,50) sa tezom Razvoj i ispitivanje modela rotora vetroturbina male snage. Bio je istraživač i saradnik u nastavi na Katedri za vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Njegovo prethodno radno iskustvo u maloserijskoj proizvodnji je veoma dragoceno za ceo tim, njegova glavna sfera interesovanja danas je ubrzanje proizvodnje dronova i dalji razvoj proizvodnog procesa, radionice kompozitnih materijala i alata, a u skladu sa održavanjem normalnog svakodnevnog rada.

Inženjer dronova – Mihailo Petrović

Mihailo Petrović je vazduhoplovni inženjer i suvlasnik PR-DC. Rođen je 24. maja 1994. godine u Beogradu, Srbija. Nakon završene osnovne škole i srednje škole u Beogradu, diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine (prosečna ocena 9,44) sa tezom Borbeni zaokret. Master diplomu stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine (prosečna ocena 9,80) sa tezom Projektovanje i tehnologija proizvodnje aviona od kompozitnih materijala. Trenutno je na poslednjoj godini doktorskih studija na katedri za Vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je saradnik u nastavi na Katedri za vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od svog detinjstva, kada je krenuo u lokalni Model Rockets Club (Klub modelovanja raketa), preko mnogih svetskih i evropskih takmičenja na kojima je uspešno predstavljao svoju naciju i svoj klub, uvek je bio zainteresovan za najnaprednije kompozitne materijale i njihov proizvodni proces. Već je pokazao da je više nego sposoban da napravi korak dalje od same proizvodnje modela i kompozitnih materijala do najnaprednijih dronova, kada je svoj hobi na najbolji mogući način povezao sa visokim obrazovanjem. Sada u okviru PR-DC kompanije vodi sektor za dizajn i proizvodnju kompozitnih materijala.

Inženjer dronova – Veljko Petrović

Veljko Petrović je mašinski inženjer i suvlasnik kompanije PR-DC. Rođen je 8. aprila 1994. godine u Jagodini. Nakon završene srednje škole preselio se u Beograd na studije mašinstva na Univerzitetu u Beogradu. Tokom 2018. godine stekao je master diplomu odbranivši master rad pod naslovom Primena numeričkih metoda za optimizaciju konstrukcije kvadkoptera. Nakon diplomiranja upisao je doktorske studije numeričke mehanike i počeo da radi kao asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon 3 godine napustio je posao asistenta da bi se u potpunosti posvetio istraživanju i razvoju u PR-DC i svom doktorskom istraživanju.

Kombinujući svoje znanje elektronike i razumevanje mehanike, Veljko u PR-DC radi na projektovanju i testiranju čvrsto integrisanih elektronskih sistema letelica. To uključuje hardver autopilota, sisteme za upravljanje napajanjem i baterijom, kompjuterski vid, itd. Delovi njegovog doktorskog istraživanja koriste se za analizu i optimizaciju struktura multikoptera. Veljko je i glavni probni pilot daljinski upravljanih letelica u kompaniji.

Inženjer dronova – Uroš Letunica

Uroš Letunica radi u kompaniji PR-DC kao inženjer za istraživanje i razvoj, sa prethodnim iskustvom u održavanju i projektovanju aviona. Trenutno primenjuje svoja znanja u kreiranju najboljeg proizvoda sa uvidom u ceo proizvodni proces. Rođen je 28. februara 1994. godine u Beogradu. Nakon završene osnovne i srednje škole u Beogradu, diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine. Master diplomu stekao je na katedri za Vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine.

Njegov posao je da prati i unapredi svaki korak u svim etapama proizvodnog procesa, od koncepta do realizacije i dalje eksploatacije.

Inženjer dronova – David Pavlović

David Pavlović je mašinski inženjer koji radi u kompaniji PR-DC kao inženjer za istraživanje i razvoj. Rođen je 26. jula 1993. godine u Nemačkoj, njegovi roditelji su iz Srbije, srpskog je porekla. Nakon završene osnovne i srednje škole u Beogradu, diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine sa tezom: Mobilna aplikacija za proračune termodinamičkih ciklusa. Nastavio sa master studijama na istom Univerzitetu na odseku za dizajn i inženjering. Napravio je pauzu u svom obrazovanju jer je dobio priliku da radi kao inženjer dizajna i proizvodnje u Sjedinjenim Americkim Državama. Tamo je proveo dve godine. U tom periodu bio je angažovan u kompaniji za proizvodnju kompozitnih delova za rakete na šest meseci, na osnovu ugovora, do povratka u Srbiju. Njegovo iskustvo u vezi sa brzim prototipovima i mogućnostima dizajna savršeno se dopunjuje sa potrebama ciljeva i vizije PR-DC.

Pokazivao je interesovanje za mobilnost od ranog detinjstva, takmičio se u modeliranju tako sto je kreirao razlicite modele, od modela automobila do modela čamaca. To ga je navelo da se angažuje u kompanijama koje su na neki način povezane sa obezbeđivanjem mobilnosti. Sada razvija, gradi, ima ulogu konsultanta za razvoj različitih projekata u PR-DC.

Naši učenici i učenice

Jelena Tomašević

Katarina Andrić

Sara Jašović

Una Žarković

Sofija Kurćubić

Marko Jovanović

Bogdan Stamenović

Da li želelite da se pridružite našem timu?

Formular za Prijavu

Želimo da budemo primer drugima i da ih naučimo koliko je važna životna sredina, ohrabrimo ljude da žive na način koji ne šteti životnoj sredini, otkrijemo nove vrste koristeći našu tehnologiju i podržimo lokalne zajednice koje se bave očuvanjem prašuma da učestvuju u ovom projektu. Prašume su najstariji živi ekosistem na Zemlji, raznoliki i složeni domovi za više od polovine biljnih i životinjskih vrsta na svetu. Krčenje tropskih prašuma ima globalni uticaj na izumiranje vrsta, gubitak važnih funkcija ekosistema i obnovljivih resursa i smanjenje ponora ugljenika. Međutim, ovo uništavanje se može usporiti, zaustaviti, a u nekim slučajevima čak i preokrenuti.

Dobra vest je to štos ima mnogo ljudi koji žele da sačuvaju prašume, a nakon istraživanja svih takmičarskih kategorija zaključili smo da je upravo zbog toga XPRIZE Rainforest najpogodniji za nas.

- Tim Kreativno pero

RAZVOJ PROJEKTA

>

Video Galerija

SAZNAJTE VIŠE O TAKMIČENJU

XPRIZE Rainforest

Naši Sponzori

Istaknuto Na

KONTAKTIRAJTE NAS